นวัตกรรม Silver & Vesicle จากสวิสเซอร์แลนด์

นวัตกรรมล่าสุดจาก สวิตเซอร์แลนด์ สามารถต้านทานไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอที่ควบคู่การใช้ Silver and Vesicle technology กำจัดเปลือกไขมันของไวรัส ทำให้สามารถ ทำลายไวรัสที่ติดอยู่กับสิ่งทอได้ ภายในไม่กี่นาที 

EFFECTIVE IN MINUTES

Viroblock’s rapid mode of action makes this technology one-of-a-kind to destroy harmful enveloped viruses.

It is a unique combination of HeiQ’s advanced silver technology and a vesicle technology as a booster. Silver emits silver-ions to inhibit bacteria on the fabric surface. The vesicle technology depletes the viral membrane thus silver can work more efficiently and rapidly to attack the core of the virus.

จากตารางแสดงระยะเวลาที่แบคทีเรียและไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ สามารถอยู่บนพื้นผิวแห้งที่ไม่มีชีวิตได้แตกต่างกัน เช่น แบคทีเรียสายพันธุ์ Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และบาดแผล ที่เป็นฝีหนอง รวมถึงในดินฝุนละออง สามารถเกาะติด พื้นผิวได้เป็นระยะเวลานานได้ถึง 7 วันถึง 7 เดือน ซึ่งบางสายพันธุ์สามารถอยู่ได้เป็นปี

ไวโรบล็อคจึงสามารถต่อต้านไวรัสที่มีโครงสร้างเปลือกไขมัน ดังเช่น 

  • SARS-CoV-2 (ไวรัสโควิด-19)

  • ไข้หวัดหมู (H1N1)

  • ไข้หวัดนก (H5N1)

  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A  (H3N2)

และยังสามารถต่อสู้และต่อต้าน แบคทีเรียอันตรายอีกหลายชนิดด้วย ทำให้ไม่สามารถแทรกตัวลงสู่ที่นอนได้

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

                  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการต่อต้านไวรัสจากห้องแล็บ ภายใต้มาตรฐาน ISO 18184 ได้แก่:

  1. MSL (สหราชอาณาจักร)
  2. Guangdong Detection Center of Microbiology (ประเทศจีน)

 นอกจากนี้ Sleepen ยังผ่านการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ Microbe Investigations Switzerland (MIS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้มาตรฐาน ISO 20743 / ASTM E2149

Sleepen มุ่งมั่นนำเสนอ นวัตกรรมที่นอนและเครื่องนอน ที่ให้คุณได้การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ