เทคโนโลยี ไวโรบล็อก (Viroblock)

นวัตกรรมล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ สามารถต้านทานไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอที่ผสานการใช้ Vesicle และ Silver Nano กำจัดเปลือกไขมันของไวรัส ทำให้สามารถทำลายไวรัสที่ติดอยู่กับสิ่งทอได้ ภายในไม่กี่วินาที เป็นนวัตกรรมที่ปลอดภัยกับผิวหนังและร่างกายของคน

EFFECTIVE IN MINUTES

Viroblock’s rapid mode of action makes this technology one-of-a-kind to destroy harmful enveloped viruses.

It is a unique combination of HeiQ’s advanced silver technology and a vesicle technology as a booster. Silver emits silver-ions to inhibit bacteria on the fabric surface. The vesicle technology depletes the viral membrane thus silver can work more efficiently and rapidly to attack the core of the virus.

ไวโรบล็อคจึงสามารถต่อต้านไวรัสที่มีโครงสร้างเปลือกไขมันเช่น ไวรัสโคโรน่า, ไข้หวัดหมู (H1N1), ไข้หวัดนก (H5N1), HIV, Herpes Simplex ทำให้ไม่สามารถแทรกตัวลงสู่ที่นอนได้

ไวโรบล็อค ยังสามารถต่อสู้และต่อต้าน แบคทีเรียอันตราย อีกหลายชนิดด้วย

จากตารางแสดงระยะเวลาที่แบคทีเรียและไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ สามารถอยู่บนพื้นผิวแห้งที่ไม่มีชีวิตได้แตกต่างกัน เช่น แบคทีเรียสายพันธุ์ Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และบาดแผล ที่เป็นฝีหนอง รวมถึงในดินฝุนละออง สามารถเกาะติด พื้นผิวได้เป็นระยะเวลานานได้ถึง 7 วัน-7 เดือน ซึ่งบางสายพันธุ์สามารถอยู่ได้เป็นปี

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

                  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการต่อต้านไวรัสจากห้องแล็บ 3 แห่ง ได้แก่ สหราชอาณาจักร , ประเทศจีน ภายใต้มาตรฐาน ISO 18184 (สำหรับการต่อต้านไวรัส) และจากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สลีปเพ็นยังผ่านการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ Microbe Investigations Switzerland (MIS Switzerland) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้มาตรฐาน ISO 20743 / ASTM E2149

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาจุลวิทยาและอิมมิวโนโลยี

Cotton after wash 15 times
สามารถทำลายเชื้อไวรัส ใน 2 ชม. ได้ถึง 99.47%
Ticking Mattress fabric KV-407
สามารถทำลายเชื้อไวรัส ใน 2 ชม. ได้ถึง 99.93 %
Cotton fabric beige color
สามารถกำจัดไวรัส ใน 2 ชม. ได้ถึง 99.98%
Previous
Next

Microbiological Solutions Limited (MSL)

Guangdong Detection Center Of Microbiology

Sleepen มุ่งมั่นนำเสนอ นวัตกรรมที่นอนและเครื่องนอน ที่สบายที่สุดหลับสนิทที่สุด และ ปลอดภัยอย่างแท้จริง สู่การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ